Selskapelige arrangementer
  • ppa påtar seg gjennomføring av mindre private arrangementer på dag- eller kveldstid.
    Servering i middagsselskaper med inntil 10 personer, eventuelt flere ved stående buffet eller i annen uformell sammenheng.

  • Med ppa tilstede kan vertskapet bruke tiden på å hygge seg sammen med sine gjester, ikke til å, måtte påse at de blir tatt vare på, noe referanseoversikten bekrefter.