Priser
Timepris er NOK 400,- ekskl. mva. og minste fakturerte oppdrag 1 time.
Det beregnes et kjøretillegg innen Oslo og Bærum på NOK 50,- per besøk.
For lengre avstander gjelder egne satser.
Oppdrag på hellig-/høytidsdager faktureres med NOK 800,- + mva.
Firmakunder faktureres henholdsvis med NOK 500,-/1.000,-

Har du selv behov for assistanse - eller kjenner du kanskje noen som kunne ha det?


Ta kontakt på: 
mobiltelefon
e-mail
postadresse      
917 05 023
ppa@ppa.no
ppa, Gullkroken 7, 0377 Oslo