I n t r o d u k s j o n
ppa Praktisk Personlig Assistanse ble skapt etter at et 26 år langt ansettelsesforhold i samme firma opphørte.

Mange mennesker har i dag en økonomi som gir handlefrihet, men mangler noe vesentlig – en resurs det blir stadig mer knapphet på, stressfaktoren TID. Andre har det i overflod, men mangler muligheten til, selv å ivareta trivielle, men dog så nødvendige daglige gjøremål. Foreldre og andre som står nær har behov for sosialt samvær eller assistanse for fortsatt å kunne bo hjemme, den yngre generasjon har mer eller mindre konstant dårlig samvittighet fordi tiden ikke strekker til. Med ppa mener jeg å ha skapt noe som du kan nyttegjøre deg!

ppa tilbyr en type assistanse som hittil ikke har vært vanlig i Norge, men som er velkjent i utlandet. Ikke minst England har lange tradisjoner med ”domestic service” og der har det utviklet seg en type ”Lifestyle Managers” som tar seg av nær sagt et hvert behov du måtte ha. Det kan være at fødsels- og merkedager huskes med forhåndsavtalte hilsner, dagligvarer besørges innkjøpt, bil bringes til og fra service eller man er tilstede når håndverkere skal komme hjem. Mange erfarer at det går ut over familien, særlig barna, når et plutselig oppsatt møte eller reisefravær kullkaster allerede planlagte aktiviteter. ppa kan ikke erstatte, men kanskje avlaste når slike situasjoner oppstår.

Noe av filosofien bak konseptet er orden og punktlighet. Mine kunder skal ikke oppleve å vente på noen som aldri kom – eller i beste fall dukket opp senere enn avtalt uten å gi beskjed. Det er ikke flere personer å forholde seg til, jeg tar selv i mot forespørsler, diskuterer og eventuelt utfører et oppdrag.

I det følgende vil jeg presentere ppa, en del ”basistjenester” samt referanser til kunder som allerede har benyttet seg av tilbudet. Jeg setter alt inn på at den individuelle assistanse ppa tilbyr skal være av en slik kvalitet at fornøyde kunder gir sin anbefaling til andre.

Oslo, april 2003
Tycho D. Castberg

fortsett