Basistjenester
Kontakt ppa med den assistanse du har behov for.
I utgangspunktet tilbys følgende basistjenester:
 • Utførelse av enkle praktiske oppgaver hjemme eller på kontoret, som ikke krever fagutdannelse.
 • Planlegging og gjennomføring av mindre private selskaper/arrangementer.
 • Assistanse, gjerne ledsagelse, forbundet med konsert-, museums-, restaurant- eller teaterbesøk.
 • Planlegging, tilrettelegging og eventuell assistanse ved reiser.
 • Tilsyn av hus eller leilighet ved fravær.
 • Stell av hage.
 • Bistand ved kontakt med offentlige etater eller private firmaer.
 • Transport og tilbud om assistanse der kunden har ærend å utføre under veis.
 • Budtjeneste, handling, f. eks. av dagligvarer.
 • Kjøring til, eventuelt henting fra møte, restaurant, konsert, selskap etc.
 • Bringe bil til/fra service
 • Være tilstede når elektriker, rørlegger el. lign. skal utføre arbeid hjemme.
 • Kjøring av gjester/turister, for eksempel til og fra Gardermoen.

I sommerhalvåret utvides tilbudet til også å innbefatte tilbringertjeneste med båt (18' Fjordling) i Asker og Bærum, bringe båter i indre Oslofjord til og fra vinteropplag samt enklere vedlikeholdsoppdrag og istandsetting for sommer/høststenging av sommersteder i dette området.

ppa kan referere til konkurransedyktige priser på den assistanse som ytes.